Follow our WeChat service account

Organization

 

1. Sponsoring organizations

Guangdong Provincial People's Government

Chinese Society of Biotechnology

China Petroleum and Chemical Industry Federation 

China Pharmaceutical Enterprises Association

China Quality Association for Pharmaceuticals

China Biotech Fermentation Industry Association

Chinese Pharmaceutical Association

Chinese Society for Microbiology

China Medicinal Biotechnology Association

Chinese Society of Agricultural Biotechnology

China High-Tech Industrialization Association

All-China Federation of industry and Commerce Medical and Pharmaceutical Commercial Association

Chinese Forestry Industry Association

Chinese Society of Biochemistry and Molecular Biology

China Nonprescription Medicines Association

China Chemical Fibers Association

China Association for Medical Devices Industry

China Association for Vaccines

Investment Association of China

China Science Daily

2.  Supporting Organizations

National Development and Reform Commission

China Association for Science and Technology

Ministry of Agriculture and Rural Affairs

National Health Commission

National Medical Products Administration

National Forestry and Grassland Administration

Chinese Academy of Sciences

Chinese Academy of Engineering

National Natural Science Foundation of China

National Administration of Traditional Chinese Medicine

State Development & Investment Corp., Ltd

China Development Bank

The Export-Import Bank of China

China Petrochemical Corporation

China National Petroleum Corporation

COFCO

Sinopharm

China National Seed Group Co., Ltd

3.  Hosting organization

Guangzhou Municipal People's Government

4.  Members of the Presidium

(1) Honorary Presidents of the CBC

Chen Zhu   Vice Chairman, the Standing Committee of the National People's Congress; Academician, Chinese Academy of Sciences

He Wei      Vice Chairman, CPPCC National Committee; Academician, Chinese Academy of Engineering

Han Qi’de    Vice Chairman, the 12th CPPCC National Committee; Honorary President, Chinese Association for Science and Technology; Academician, Chinese Academy of Sciences

Sang Guowei  Vice Chairman, the 11th NPC Standing Committee; Academician, Chinese Academy of Engineering

(2) Presidents of the CBC

Wang Weizhong  Deputy Secretary, Guangdong Provincial Party Committee; Governor of Guangdong

Lin Nianxiu  Vice Chairman, National Development and Reform Commission

Lyu Zhaoping  Member of the Party Group, Secretary of the Secretariat, China Association for Science and Technology

Zhang Yaping   Vice President, member of the Leading Party Group, Academician, Chinese Academy of Sciences

Zhong Nanshan  Winner of the Medal of the Republic; Academician, Chinese Academy of Engineering

(3) Executive President of the CBC

Gao Fu  President, Chinese Society of Biotechnology; Vice President, National Natural Science Foundation of China; Director-General, Chinese Center for Disease Control and Prevention; Academician, Chinese Academy of Sciences

 

(4) Vice Presidents of the CBC

Wu Hao   Deputy Secretary-General, National Development and Reform Commission

Zhang Hu  Member of the Standing Committee of Guangdong Provincial Party Committee; Executive Vice Governor of Guangdong

Guo Yonghang  Mayor, Guangzhou Municipal People's Government

Zhang Taolin  Vice Minister, Ministry of Agriculture and Rural Affairs

Zeng Yixin    Deputy Director-General, National Health Commission

Yu Wenming   Director-General, National Administration of Traditional Chinese Medicine

                      Vice President, China Development Bank

Sun Ping       Vice President, the Export-Import Bank of China

Cao Xianghong   Consultant of the Sci & Tech Committee, Sinopec; Academician, Chinese Academy of Engineering

Zhou Zheng    Vice President, COFCO

Dong Zenghe   Deputy General-Manager, Sinopharm

Song Weibo    General-Manager, China National Seed Group Co., Ltd

Xu Tao     Academician, Chinese Academy of Sciences; Director, Guangzhou International Bio Island Laboratory; Executive Vice Director, Guangzhou Laboratory

5. Members of the Organizing Committee

(1) Honorary Director

Yang Shengli  Honorary President, Chinese Society of Biotechnology; Academician, Chinese Academy of Engineering

(2) Directors

Gao Fu   President, Chinese Society of Biotechnology; Vice President, National Natural Science Foundation of China; Director-General, Chinese Center for Disease Control and Prevention; Academician, Chinese Academy of Sciences,

Shen Zhulin  Director, Innovation and High-Tech Development Department, National Development and Reform Commission

Cao Jinghua  Executive Director of Secretariat, Alliance of International Scientific Organizations

Xu Tao     Academician, Chinese Academy of Sciences; Director, Guangzhou International Bio Island Laboratory; Executive Vice Director, Guangzhou Laboratory

Zheng Renhao  Director-General, Guangdong Development and Reform Commission

Zhang Yong  Executive Vice Mayor, Guangzhou Municipal People's Government

(3) Executive Deputy Directors

Wang Xiang  Deputy Director, Innovation and High-Tech Development Department, National Development and Reform Commission

Ma Shuheng  Vice President, Chinese Society of Biotechnology

Cai Muling    1st level Inspector, Guangdong Development and Reform Commission

Li Haizhou    Director, Guangzhou Development and Reform Commission

(4) Deputy Directors

Chen Jian, Chen Huipeng, Chen Xinwei, Chen Xinwen, Duan Ziyuan,

Feng Duojia, Jiang Chengyu, Li Bin, Li Qing, Li Shuai,

Liang Xiaohong, Liu Fengsong, Liu Xiwen, Ma Yanhe, Shi Weichen,

Sun Xinsheng, Wan Jianmin, Wei Yuquan,Wu Chaohui, Xiao Wei,

Xiu Laigui, Xu Jianguo,Yang Tao, Yu Mingde,Zhang Hongxiang,

Zhang Xianen, Zhang Zhibin,Zhao Yixin

(5) Members

Chen Haijia, Chen Shenglin, Du Jun, Hu Qianlin, Li Yuhong,

Li Yin,Li Xinhai, Li Zengjun, Lin Min, Ling Yun,

Liu Dawei, Pan Aihua, Shen Zhiqun, Xiang Hua,Su Ronghui,

Sun Xiaoli, Wang Ao, Wang Fuqing, Wang Zhiguang, Xing Xuerong,

Xu Shan, Yang Peixing, Zhang Hong, Zhao Guiying

6.  Members of the Academic Committee

(1) Director

Ouyang Pingkai  Honorary President, Chinese Society of Biotechnology; Academician, Chinese Academy of Engineering

(2) Members

Cao Xianghong, Cao Xuetao, Chen Kaixian, Chen Runsheng, Chen Zhinan, Cheng Jing, Deng Zixin, Fu Xiaobing, Gao Fu, Gui Jianfang,

Jiang Jianchun, Liu Liang, Pei Gang, Qiang Boqin, Rao Zihe,

Shen Beifen, Shen Yan, Tan Tianwei, Wan Jianmin, Wei Yuquan,

Xu Tao, Xu Zhihong, Yang Huanming, Yang Shengli, Yue Guojun,

Zhan Qimin, Zhang Cai, Zhao Guoping, Zhong Nanshan, Zhu Zuoyan

7.  Members of the Secretariat

(1) Secretaries-General

Ma Shuheng  Vice President, Chinese Society of Biotechnology

Cai Muling   1st Level Inspector, Guangdong Development and  Reform Commission

Li Haizhou   Director, Guangzhou Development and Reform Commission

Li Shuai      Director, 2nd Section, Innovation and High-Tech Development Department, National Development and Reform Commission

(2) Executive Under Secretaries-General

Zhang Hongxiang  Secretary-General, Chinese Society of Biotechnology

Chen Hongzheng  Director, Industrial Development Department, Guangdong Development and Reform Commission

Tan Hong      Chief Economist, Guangzhou Development and Reform Commission

(3) Under Secretaries-General

Zhao Guiying, Wang Fuqing, Wu Chaohui, Liu Dawei, Hu Qianlin,

Zhou Ju, Du Yuguang, Ye Qinong, Ma Juncai, Wan Yinhua,

Tong Zhou, Chen Yubao